• O KSIĄŻCE

„Transnaród” to napisana z rozmachem analiza polskiego systemu politycznego i jego ewolucji na przestrzeni kilku ostatnich dekad. Autor, wykorzystując znakomicie warsztat prawnika i politologa, przedstawił w imponujący sposób szeroką panoramę przemian zachodzących na polskiej scenie politycznej po upadku rządów komunistycznych. Sięgając w wielu miejscach do wydarzeń, zjawisk i procesów zachodzących na długo przed 1989 r., błyskotliwie ukazał ich znaczący wpływ na współczesny kształt III Rzeczpospolitej. Otrzymaliśmy napisane ze swadą oryginalne i inspirujące dzieło, które powinno stać się punktem wyjścia do publicznej debaty nad stanem państwa polskiego po blisko dwudziestoletniej dominacji duopolu PiS i PO, wraz z jego wszystkimi dobrymi i złymi konsekwencjami, wnikliwie zanalizowanymi przez Autora.
(z recenzji prof. Antoniego Dudka)

Współczesna polska polityka nie jest pochodną zbiegów okoliczności, osobowości głównych aktorów, wynikiem błędów i pomyłek popełnionych w procesie transformacji. (...) Powinna być interpretowana w perspektywie procesów historycznych, długiego trwania, a nie mało istotnych zmian. Takie przesłanie zdaje się nieść „Transnaród”. Książka, która mimo swoich założeń, ogromną wagę poświęca detalowi, szczegółom, uważnej rekonstrukcji opisywanych zdarzeń. (...)

Na uznanie zasługuje bezstronność Autora, która nie oznacza braku zdania, ale nie dobieranie argumentów do sympatii lub antypatii politycznych. Jednocześnie – inaczej niż w przypadku głośnej trylogii Roberta Krasowskiego – nie redukuje politycznych motywacji do bardzo uproszczonego schematu spersonalizowanej rywalizacji. Aktorzy zbiorowi zachowują swoją tożsamość, uwikłania biograficzne i towarzyskie graczy – swoją ważność. Zaletą książki jest też precyzja, dbałość o szczegół i jakość politycznej i politologicznej analizy.
(z recenzji prof. Rafała Matyi)
Easy Rider AKA Jacek K. Sokołowski vs. Dwie Lewe Ręce: Polska, klasy i „Transnaród”

Premiera książki "Transnaród. Polacy w poszukiwaniu politycznej formy" (rozmowa z Robertem Mazurkiem)Transnaród - o tożsamości i miejscu w świecie nas Polaków (rozmowa z Kapitanem Lisowskim)"Spotkanie autorskie w Klubie Jagiellońskim"